Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.  
Projenin Hedefleri
GERİ
1)Genel Hedefler: “TR83 Bölgesinde Endüstriyel Tasarım Alanında Genç İstihdamının Artırılması Projesi” başlıklı proje ile TR83 Bölgesi’nde (Amasya,Çorum,Samsun,Tokat ) endüstriyel tasarım alanında kalifiye ara eleman yetiştirmek yoluyla genç istihdamının artırılarak genç işsizlik oranının azaltılması; böylece genç istihdamını destekleyerek gençlerin işsizlik oranını düşürmek için  daha çok kişinin istihdam edilmesi ve istihdamda tutulmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.
2)Özel Hedefler
1) TR83 Bölgesi’nde endüstriyel tasarım alanında 15-29 yaş arası en az Meslek Lisesi mezunu 60 gence illerimizde öne çıkan sektörlere yönelik endüstriyel tasarım alanında mesleki eğitim vererek gençlerin istihdam edilebilirliğinin arttırılması hedeflenmektedir.
2)Dört ilde, OSB’ler bünyesinde kurulacak olan endüstriyel tasarım ofisleri ile endüstriyel tasarım konusunda eğitim almış ve bu alanda çalışmak isteyen kişiler ile endüstriyel tasarım alanında personel ihtiyacı duyan sektör aktörlerinin bir araya gelerek sürdürülebilir işbirliklerinin kurulması hedeflenmektedir.
3) Tasarım yarışmaları, fuar katılımları ve bilgilendirme faaliyetleri yoluyla TR83 Bölgesi genelinde endüstriyel tasarım altyapısının güçlendirilerek farkındalık artışının sağlanması hedeflenmektedir.