Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.  
Proje Uygulama Faaliyetleri
GERİ
Faaliyet 1- Proje Uygulama Başlangıç Faaliyeti
Faaliyet 2- Mesleki ve Genel Beceri Eğitimleri:
2.1. Endüstriyel Tasarım Eğitimlerinin Verilmesi: 
 -Projemizin 4,5 ve 6. aylarında Samsun ilinde, 5,6 ve 7. aylarında Amasya ilinde,6,7 ve 8. Aylarında Çorum ilinde, 7,8 ve 9. aylarında Tokat ilinde toplam 60 kişiye eğitim verilecektir.
-240 saat teorik 60 saat staj olmak üzere toplam 300 saat Endüstriyel Tasarım Eğitimleri verilecektir.
-Her katılımcıya günlük 10 Avro ücret ödenecektir.
-Her katılımcının ferdi kaza sigortası yapılacaktır.
-Eğitim süresinde kullanılacak olan Solidworks, Rhino ve V-ray programlarına yönelik 3’er adet kitap temin edilecektir.
2.2. Tasarım Hukuku Eğitimi
-6 saatlik Tasarım Hukuku Eğitimi verilecektir.
2.3. İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi:
-12 saatlik İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi Eğitimi verilecektir.
2.4. İş Görüşmelerine Hazırlık
-9 saatlik İş Görüşmelerine Hazırlık Eğitimi verilecektir.
2.5. İŞKUR bilgilendirme eğitimi
-3 saatlik İŞKUR bilgilendirme eğitimi verilecektir.
2.6. Tasarım Yarışması
-İllerde eğitime katılan gençlerin kendi ürün tasarımlarıyla katıldıkları küçük çaplı bir yarışma yapılacaktır.Her ilde birinci olan gencin uluslararası nitelikte bir etkinliğine katılımıyla ödüllendirilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet 3- TR83 Bölgesinde Bulunan İşletmelerin Tasarım Algısı, Tasarım İş Piyasası Rakamları ve İstihdam Durumu Araştırması
-Bölgede bulunan KOBİ’lerin tasarıma ilişkin algıları, tasarım piyasasının ekonomik durumu, mevcut istihdam yapısı, çeşitli araştırma yöntemleri kullanılarak derlenecek ve bir rapor olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır.
-Projemizin yedinci ayı itibariyle sonuçlandırılacak çalışmalar üzerinde proje ortaklarımız, iştirakçilerimiz ve ilgili diğer tarafların katılımı ile değerlendirme toplantıları yapılacaktır.
-Bu çalışmaların sonuçlarının bölgemizdeki kamuoyu ile paylaşılması için 500 adet kitapçık, 5000 adet el broşürü hazırlanacak ve illerde dağıtılması sağlanacaktır.
Faaliyet 4- Farkındalık Oluşturma Faaliyetler 
4.1. İllerde Konferans Düzenlenmesi
-Bölgemizin 4 ilinde birer günlük, Türkiye çapında uzmanların, tasarım ödülü almış tasarımcıların, firmaların konuşmacı olarak katıldığı ve iyi uygulama örneklerinin paylaşıldığı konferanslar düzenlenecektir.
-Konferansımıza meslek kuruluşları ile bunların üyeleri, STK temsilcileri ve işletmeleri temsil eden yetkili kişileri, kamu kurum kuruluşları ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar davet edilecektir.
-Konferanslara her ilde en az 300’er kişinin katılması öngörülmektedir.
4.2. Ulusal Tasarım Yarışması
-Projemizin son ayında bölge illerimizden Amasya’nın tarihi ve kültürel dokusu ile uyumlu kent kimliğini ön plana çıkaracak kent mobilyaları tasarımına yönelik ulusal çapta bir yarışma düzenlenecektir.
-Ulusal tasarım yarışmasına projemizin iştirakçisi Amasya Belediyesi ev sahipliği yapacaktır.
-Yarışmada birinci olacak tasarımlar, Amasya’da kent mobilyalarının yeniden oluşturulması çalışmalarında belediye tarafından kullanılabilecektir.
-Ödül töreninin düzenleneceği alanda yarışan tasarımlar halkın beğenisine sunulacak ve kentte tasarım algısının geliştirilmesine katkı sağlanacaktır.
Faaliyet 5- Ulusal ve Uluslar arası Tasarım etkinliklerine katılım
5.1. Design Turkey 2016 Konferans ve Ödül Törenine Katılım
-Proje ekibi, proje lideri, proje ortakları ve iştirakçilerimiz ve eğitime katılan genç kursiyerlerimizden oluşan 20 kişilik bir ekip 2016 yılındaki Design Turkey programı kapsamındaki sergiyi gezmek amacıyla İstanbul’a 2 günlük seyahat gerçekleştirilecektir.
5.2.Uluslararası Fuar Katılımı
-Proje lideri, ortakları ve iştirakçilerimizden ve 2. faaliyet kapsamında yapılan yarışmada tasarımları birinci olan 4 kursiyerimizden oluşan 14 kişilik bir ekip 4 gün süreyle Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de fuar, müze ve tasarımda ön plana çıkmış firmaları ve üniversiteleri ziyaret edecektir.
Faaliyet 6- Görünürlük Faaliyetleri
-Başlangıç döneminde bölgemizde projemizin başladığını duyurmak ve endüstriyel tasarımın konusunda bir kamuoyu bilinci oluşturmak amacıyla 2000 adet broşür bastırılacak ve dağıtımı yapılacaktır.
-Projenin kamuoyuna ve kursiyer adaylarına duyurulması için tanıtım kiti hazırlanacak, yerel gazete,televizyonlara duyurular yapılacaktır.
-Tasarım strateji raporumuzun sonuçlarının bölgemizdeki kamuoyu ile paylaşılması için 500 adet kitapçık,5000 adet el broşürü hazırlanacak ve illerde dağıtılması sağlanacaktır.
-Çalışma raporu ve sonuçları aynı zamanda Ajansımızın ve projemizin internet sayfalarında da yayınlanacaktır.Ayrıca rapor çıktıları Faaliyet 4’te anlatılan konferanslarda ilgili taraflarla paylaşılacaktır.
-Konferanslar esnasında katılımcılara çevre dostu çanta,kalem,bloknot ve broşürden oluşan promosyon setlerimiz ve rapor kitapçığımız dağıtılacaktır.
-Her ildeki proje ofisinin girişine görünürlük kurallarına uygun şekilde tabelalar asılacak,proje ofislerinde gerekli görünürlük önlemleri alınacaktır.