Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.  
TR83 BÖLGESİNDE ENDÜSTRİYEL TASARIM ALANINDA GENÇ İSTİHDAMININ ARTIRILMASI PROJESİ
GERİ
Projenin adı: TR83 Bölgesinde Endüstriyel Tasarım Alanında Genç İstihdamının Artırılması Projesi
Projenin Kapsadığı Bölge: TR83 Bölgesi (Amasya,Çorum,Samsun,Tokat)
Projenin Toplam Maliyeti: 386.263.15 AVRO
Projenin Toplam Süresi: 12 ay

Proje Ortakları:
1) Samsun Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü
2) Merzifon Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü
3) Çorum Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü
 

Endüstriyel tasarım, tüketici ihtiyaçları ve problemlerine yönelik, estetik, yaratıcılık, teknik avantaj, işlevsellik, ergonomi, malzeme bilgisi, pazarlanabilirlik, üretim yöntemleri ve olanakları gibi çeşitli kriterleri gözeterek yeni ve güncel ürünleri tasarlamaktır. Türkiye’nin kalkınma hamlesinde endüstriye yönelmesi ve katma değer yaratacak ürün tasarımlarının artması son derece önemlidir. Zira rekabetin hızla arttığı ve teknolojinin baş döndüren bir hızla değiştiği günümüzde endüstriye yönelik üretimde fark yaratabilmek için malzeme, biçim işleme mekanizmaları, renk doku ve grafik düzenlemeleri görsel bir duyarlılıkla ortaya koyabilen tasarımcılara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacın farkında olan Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, endüstriyel tasarım alanında fark yaratacak genç tasarımcıların ve bu alanda istihdam edilecek ara elemanların yetiştirilmesi amacıyla “TR83 Bölgesinde Endüstriyel Tasarım Alanında Genç İstihdamının Artırılması Projesi”ni hayata geçirmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamın Desteklenmesi (PYE 2) hibe programı, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (IPA 4.Bileşeni) kapsamında yürütülmekte olan teklif çağrısı dahilinde OKA’nın proje başvuru sahibi olarak yer aldığı “TR83 Bölgesinde Endüstriyel Tasarım Alanında Genç İstihdamının Artırılması Projesi” program otoritelerince kabul edilerek 1 Mart 2016 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanmıştır. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın başvuru sahibi, Samsun OSB, Merzifon OSB ve Çorum OSB’nin proje ortağı olduğu proje 28 Şubat 2017 tarihine kadar devam edecektir.