Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.  
TR83 Bölgesinde Endüstriyel Tasarım Araştırma Raporu yayınlandı.
GERİ
05.07.2017 14:02:57
TR83 Bölgesinde Bulunan İşletmelerin Tasarım Algısı, Tasarım İş Piyasası Rakamları ve İstihdam Durumuna yönelik araştırma raporu yayınlandı ve 500 adet bastırıldı. 

Araştırma raporu hazırlıkları kapsamında TR83 bölgesinde 80 firma ile derinlemesine mülakatlar gerçekleştirildi. TR83 bölgesine ilişkin ikinci veri ve yayınlar kullanılarak kapsamlı bir mevcut durum analizi gerçekleştirildi. Sonrasına Samsun'da yapılan çalıştayda saha bulguları katılımcılar ile paylaşılarak TR83 bölgesi için kısa orta ve uzun vadeli eylem önerileri geliştirildi. 

Araştırma raporu bulguları illerde Mayıs ve Haziran 2017 döneminde gerçekleştirilen konferanslarda katılımcılara dağıtıldı ve sunum yolu ile rapor bulguları paylaşıldı. Raporun basılı halini Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı hizmet binasından tedarik edebilirsiniz. Ayrıca pdf http://www.oka.org.tr/Documents/TR83%20B%C3%B6lgesinde%20End%C3%BCstriyel%20Tasar%C4%B1m.pdf  adresinden indirebilirsiniz.