Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.  
PROJEMİZ KAPSAMINDA TOKAT EĞİTİMLERİ BAŞLAMIŞTIR.
GERİ
06.04.2017 15:16:32
“TR83 Bölgesinde Endüstriyel Tasarım Alanında Genç İstihdamının Artırılması Projesi” kapsamında Endüstriyel Tasarım alanında ara eleman yetiştirmeye yönelik olan eğitimlerin dördüncüsü 05.04.2017 tarihi itibariyle Modül 1: Temel Kavramlar  dersi ile Küçük Sanayi Sitesi Ortak Kullanım Atölyesi binasında başlamıştır.Eğitim kapsamında 15 genç arkadaşımızın endüstriyel tasarım alanında ara eleman olarak çalışabilmeleri için gerekli temel becerileri edinmeleri hedefleniyor.