Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.  
TR83 Bölgesinde Bulunan İşletmelerin Tasarım Algısı, Tasarım İş Piyasası Rakamları ve İstihdam Durumu Araştırması Çalıştayı
GERİ
27.01.2017 12:36:40
    TR83 Bölgesinde Endüstriyel Tasarım Alanında Genç İstihdamının Artırılması Projesi kapsamında yapılmakta olan TR83 Bölgesinde Bulunan İşletmelerin Tasarım Algısı, Tasarım İş Piyasası Rakamları ve İstihdam Durumu Araştırma Raporu’nun ilk aşaması tamamlanmıştır. Tamamlanan ilk aşamada yüklenici firma olan WYG International Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından bölgede yer alan 80 firma ile birincisi web tabanlı ikincisi yüz yüze olmak üzere 2 aşamalı anket uygulaması yapılarak mevcut durum analiz edilmiştir. Elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi ve oluşturulacak final raporuna katkı sağlaması adına Samsun’da 1 Şubat 2017 tarihinde saat 13.00’da North Point Otel’de çalıştay düzenlenecektir.